אני פורים
אני פורים
אני פורים אני פורים
שמח ומבדח
הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח

רבי פורים רבי פורים
אמור נא לי מדוע
לא יחול פורים פעמיים בשבוע

הידד פורים הידד פורים
הכו תף ומצלתיים
הו, מי יתן ובא פורים
לחודש לחודשיים.
ל-ל-ל-ל
 
שיר המסכות
זקן יורד לי עד ברכים,
שפם ארוך לי אמתים.
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה כה כה?

קרנים לי קרני התיש,
שנים לי, שני הליש.
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה כה כה?

מלפני צמה עם סרט
מאחורי זנב תפארת
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה כה כה?
 חג פורים
חג פורים
חג פורים חג פורים
חג גדול ליהודים
מסכות רעשני זמירות וריקודים

הבא נרעישה רש רש רש
הבא נרעישה רש רש רש
ברעשנים, ברעשנים
הקרנבל חוגג/תמר גולדשטין גפן
 
הקרנבל חוגג,
הקרנבל שואג,
פורים סוף סוף הגיע
וכל הרחוב הריע.
הקרנבל צועד,
הקרנבל רוקד,
רבה פה השמחה
כולם בתהלוכה.
 
המלך שר עם קוף שעיר
והאריה עם הזמיר,
החמור והעורב
מצייצים בקול ערב,
חתולה עם עכברוש
מהלכים פה על הראש.
 
נסיך רוכב על גב נמר
ולידו ארנב דוהר,
הענק והגמד
מזדרזים לבוא מיד,
חבורה של ליצנים
מפריחה פה בלונים.
 
הקרנבל חוגג,
הקרנבל שואג,
פורים סוף סוף הגיע
וכל הרחוב הריע.
הקרנבל צועד,
הקרנבל רוקד,
רבה פה השמחה
כולם בתהלוכה.
 
 
 
מסכה/תמר גולדשטין גפן
(ניתן להעזר במקלות הקשה)
 
חג פורים הוא חג נחמד
המקלות נחזיק ביד
ונכין כאן מספריים
שגוזרות אחת ושתיים.
על הראש יש זוג קרניים
ובולטות הן השיניים ,
השפם כל כך ארוך
הוא נראה ממש כמו שרוך,
הזקן מצחיק מאוד
לא קשה אותו לראות,
הגבות והצמות
הן היום כה ארוכות.
 
ח ח ח זו מסכה
בפורים היא כה שמחה.

               כל הזכויות שמורות

פורים, פורים, פורים/תמר גולדשטין גפן
 
חג שמח לכולם
חברות וחברים
מי הגיע התדעו?
פורים, פורים, פורים.
 
לכבודו נרקע בעוז
נקפץ ונעלוז
נתחפש לאחרים
פורים ,פורים, פורים.
 
רעשן מרעיש בקול:
"בואו נא לראות הכל
גם לרקוד,לשיר שירים."
פורים, פורים,פורים .
 
                 כל הזכויות שמורות

 

 
מסכה לפורים/תמר גולדשטין גפן
גזרתי, ציירתי,קשטתי
מסכה לכבוד פורים,
הביטו וראו הסתכלו נא בי
מי אני? אינכם יודעים.
 
אתחפש לחתול,
לשפן או לעוף,
לנמר ואולי לקוף,
אתקשט בשמלה
כמו כלה או מלכה,
רקדנית או נסיכה .
 
אטייל ברחובות,
אבקר חברים,
גם משלוח מנות אשלח.
כל העיר תתרונן
גם תשיר ותנגן
ואני עם כולם אשמח.

קרקס בפורים/תמר גולדשטין גפן
 
קרקס הגיע אל העיר
למרחוק אורו העיר
וכל אחד רצה לראות
להטוטים וגם חיות.
 
רוכבים סוסים עם ליצנים ,
רקדניות עם חיילים ,
יוצאים כולם בריקודים
לקול תרועת ההמונים.
 
תזמורת משמיעה קולה
כולם שרים במקהלה,
סביב שמחים וצוהלים
הכל לכבוד חג הפורים.
 
               כל הזכויות שמורות
 
מרדכי היהודי
ומרדכי יצא מלפני המלך
בלבוש מלכות ועטרת זהב
ומרדכי יצא מלפני המלך
והעיר שושן צהלה ושמחה.
ליהודים החחתה
אורה ושמחה
אורה ושמחה
וששון ויקר.
 
שושנת יעקב
שושנת יעקב צהלה ושמחה
בראותם יחד תכלת מרדכי

תשועתם היה לנצח
ותקותם לדור ודור
ברוך מרדכי היהודי
 שיר הליצן
ליצן קטן נחמד
רוקד עם כל אחד
ליצן קטן שלי,
אולי תרקוד אתי

אולי אולי
אולי תרקוד איתי?
 משנכנס אדר
מילים: שולחן ערוך
מש...מש...מש...
משנכנסאדר
משנכנס אדר מרבין, מרבין בשמחה
ונהפוך, ונהפוך, ונהפוך ונהפוך הוא
אשרישלטו היהודים
המה בשונאיהם
משנכנס אדר, משנכנס אדר
מרבין, מרבין, מרביןבשמחה
,חייב אדם לבסומי, לבסומי, לבסומי
עד ד- עד דלא ידע
.
עד דלאידע
   תן כתף

מלים: א. המאירי
לחן: מ. זעירא
,
תן כתף, עצום אתהעיניים
.
פורים לנו נשכח את הכל
,
יש לך כאב, רמסהו ברגלים
:
פתח את פיךושירה בקול
,
הה, הה, חפצנו נבצע
.
נראה, נראה, נסים ונפלאות
,
הה, הה, כולנונשתגע
.
נשיר נרקוד על אף כל הצרות
...
תן, תן, תן
...
תןכתף
 ששון ויקר
מלים: מגילת אסתר
לחן: נ. הירש
ומרדכי יצא מלפני המלך
,
בלבוש מלכות ועטרת זהב
ומרדכי יצאמלפני המלך
.
והעיר שושן צהלה ושמחה
,
ליהודים היתה אורה ושמחה
אורה ושמחהוששון ויקר
 ליצן קטןנחמד

ליצן קטן נחמד
.
רוקד עם כל אחד
ליצן קטן שלי
?
אולי תרקוד איתי
?
אולי, אולי, אולי תרקוד איתי
 כשנכנס אדר

מלים: נעמי שמר
בואו ותראו מראה בלתי-רגיל
,
כל העיר שוקקת מצהלות וגיל
על גבי ג'ירפה מרקד הפיל
.
עם שודד-הים ובאוזנו עגיל
,
מי ראה פה מלך ובידו שרביט
,
מי ראה שכור שותה מן החבית
חצוצרה תוקעת זמר מבלבל
.
והרעש הוא ממש בלתי-נסבל
חור כרפס ותכלת, בוץ וארגמן
,
כל העיר זוללת את אזני-המן
איזה חג יפה ובלתי-מסודר
.
ומצווה לשמוח כשנכנס אדר
 יום טוב לנו

,
יום טוב לנו
.
חג פורים הוא חג גדול
.
יחד כולנונצאה במחול
,
ברעשן נרעיש בקול
.
רש - רש נסתובבה
,
חג פורים הוא חגגדול
,
רש - רש נסתובבה
,
חג פורים הוא חג גדול
.
יחד כולנו נצאה במחול
 מלכתאסתר

,
אני מלכת אסתר
,
ועל ראשי יש זר
?
יודעים אתם מי דודי
.
מרדכי היהודי
לכולנו, לכולנו
,
על ראשנו זר
אך אחת מאתנו
.
היא מלכת אסתר
,
אני הוא מרדכי
.
ותכלת בגדי
אזני המן ורעשנים
.
הבאתי לילדי
וגם אני אשיר
,
הבאתיסוס אביר
את מרדכי היהודי
.
ארכיב ברחוב העיר
 
 אניפורים

אני פורים, אניפורים
,
שמח ומבדח
הלא רק פעם בשנה
.
אבוא להתארח
...
ל... ל... ל
,
הידד פורים, הידד פורים
,
הכו תוף ומצלתיים
הו מי יתן ובאפורים
.
לחודש לחודשיים
...
ל... ל... ל
אני ליצן בין ליצנים
.
הכל אנייודע
ואם תרצו אראה לכם
.
לקפוץ כמו צפרדע
...
ל... ל... ל
,
רבי פורים, רבי פורים
,
אמור נא לי מדוע
מדוע לא יחול פורים
.
פעמיים בשבוע
...
ל... ל... ל
 ליצנים

ליצנים קטנים אנחנו
.
עליזים מאוד מאוד
מתנות היום שלחנו
.
ועתה נצא לרקוד
לרקוד, לרקוד
.
עתה נצא לרקוד
 מסכות

זקן ארוך לי עדברכיים
,
שפם ארוך לי אמתיים
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכהח-ח-ח

קרניים לי קרני התיש
.
שיניים לי שיני הליש
...
הישצוהלת

מלפני צמה עם סרט
.
מאחורי זנב תפארת
...
היש צוהלת
 כידהמלך

מלים: מן המגילה
לחן: נעמי שמר
למגדול ועדקטן
משתה שבעת ימים
..
בחצר גינת היתן המלך

והשקות בכלי זהב
וכליםמכלים שונים
..
ויין מלכות רב כיד המלך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ראשי  |  הנושא הנלמד  |  מערך שיעור  |  שירים  |  יצירה  |  רעיונות ליצירה  |  פעילות  |  משחקים  |  סרטון  
האתר נוצר ע"י גן פור יו- פורטל גני הילדים
פורטל גני הילדים המתמחה בתחומים הבאים : גן ילדים , משפחתון , צהרון , מעון , פעוטון , תינוקיה.
כניסות לעמוד:  62393