השתק השתק
  
מאמר בנושא הנשיכות:-
נשיכות בגיל הרך:-
נשיכות בקרב ילדי הגיל הרך, ובעיקר עד לקראת גיל שלוש, הן תופעה מוכרת ושכיחה. כהורים, התופעה עלולה להלחיץ ולהפחיד אותנו, אולם, אםנתבונן מעט יותר לעומק, נוכל להבין כי מדובר בתופעה התפתחותית, הנעוצה בגורמיםהמאפיינים את גילאי הילדים.

גורמים תחושתיים: הקשר הראשוני ביותר שלתינוקות עם העולם, נוצר באמצעות הפה (השלב האוראלי, על פי פרויד). הפה, מהווה אתמוקד הקשר העיקרי עם העולם החיצוני לילד. דרכו הוא מספק את הצרכים הבסיסיים ביותרשלו: אוכל, שתייה, ואף - נשימה. מאוחר יותר, הוא לומד להכיר חפצים נוספים בעולםבאמצעות איבר זה. אנו מכירים את התופעה שבה תינוקות צעירים, נוטים להכניס כל חפץמוכר או בלתי מוכר לפיהם. באופן כזה, הם בוחנים את החפץ, חשים אותו, ועורכים מאין "בדיקה" למהותו.

מכיוון שילדים במהותם שונים זה מזה, הצורך שלהם לבחון אתהעולם על ידי החושים שלהם ועצמת הבדיקה, משתנה מילד לילד. ילדים הזקוקים לגירוייםתחושתיים חזקים יותר, בהרבה מן המקרים יהיו כאלה הנוטים לנשוך יותר, ובעצמות חזקותיותר.

גורמים רגשיים: אם נתבונן היטב בתינוק רך, ובאופן שבו ניכר עליו שהואכועס או מתוסכל. שרירי גופו מתכווצים, וניתן לראות את ההתכווצות היטב בשרירי הפניםוהפה של הילד. זהו הביטוי הפיסיולוגי הפרימיטיבי ביותר, חסר האמצעים של מצבי התסכולהשונים של הילד. בשלב זה, הילד הפעוט, עדיין לא יודע להביע את רגשותיו באופן אחר. הוא מרגיש, ובאופן ישיר - מגיב. בצורה הטבעית והראשונית ביותר עבורו.

גורמים סביבתיים: "הוא כל כך חמוד, שבא לי לאכול אותו לפעמים" מוכל לכםהמשפט? כמה פעמים קרה שחשבתם כך על ילדכם? במקרים רבים, אנו, כהורים, נוהגים להביעחיבה ואהבה לילדינו, על ידי נשיכות "ידידותיות". לנו, כמבוגרים יש יכולת שליטה טובהבשרירי הפה שלנו, אנחנו יכולים לחוש באיזו עצמה נכון יהיה "לנגוס" בבשרו של הבונבוןשלנו מבלי להכאיב או לגרום נזק. הילדים בגיל הרך, עדיין אינם מסוגלים לווסת באופןכזה את עצמת הנשיכות שלהם. הם תופסי אותם כפשוטן, וכאשר הם רוצים להביע אהבה אוחיבה לאדם אחר, הם עשויים לעשות זאת על ידי נשיכה "ידידותית", אולם בלא כוונת זדון, להפעיל כוח רב בלסתותיהם ולהכאיב לאהוביהם.

גורם סביבתי נוסף, יכול להיותקשור גם ללמידה חברתית של הפעוט, לגבי דרכים להבעת כעס ותסכולים. ילד הגדל בסביבהשבה ילדים אחרים (אחים גדולים) מביעים את כעסם איליו על ידי נשיכות, עלול ללמודלהשתמש אף הוא בתגובות אלה.

גורמים הבעתיים שפתיים: לקראת גיל שלוש, כאשריכולת ההבנה המילולית של רוב הילדים גבוהה יחסית, ניתן להבחין בנשיכות של ילדים עלרקע קושי בהבעה. ילדים אלה, עלולים להשתמש בנשיכות מתוך תסכול, על חוסר היכולתלהתבטא. בשלב זה, הילדים כבר יודעים להעריך את הסיטואציות המתרחשות סביבם, אולםהמילים המתאימות לתגובה, לא נמצאות "על קצה הלשון" ומשום כך, הםמתוסכלים.
ביטויי תוקפנות כוללים: מתרחשים לעיתים אצל ילדים מסיבות שונות. שינויים דרסטיים בסביבתו של הילד (מעברים בין מסגרות, הולדת אח, גירושי הורים, וכדומה...). במקרים כאלה, ייתכנו נשיכות, כחלק משינויים בהתנהגות הכללית של הילד.

מתוך האמור בדפים הקודמים, ניתן לצפות שכמעט כל ילד, בשלב כלשהו, בטווחהגילאים המדובר, יתנסה על בשרו בנשיכות, בין אם הוא נמצא בצד הנושך, ובין אם בצדהננשך.

אז מה בעצם עושים?
העובדה שרוב הילדים נושכים, ושהנשיכות בקרבגילאי ילדי הגיל הרך הן שכיחות, ונובעות מגורמים התפתחותיים, אין בה כדי לומר, כיאין מה לעשות כדי להפחית ואף למגר את התופעה.
לתגובות הסביבה יש תפקיד חשובבהתמודדות עם הבעיה ועם מזעורה עד העלמתה.

במקרים בהם ילדיכם הוא הנושך - כאשר מדובר בנשיכות במסגרת הגן, סביר שתקבלו את האינפורמציה לאחר מעשה. תפקידה שלהמטפלת / גננת המוסרת לכם את האינפורמציה במקרה זה, הוא ליידע אתכם, לשתף אתכם. בשום פנים ואופן אין זה אומר שמתפקידכם לכעוס על הילד כעת בנוגע למה שנעשה בגן.
מטרת השיתוף של ההורים במקרה כזה הוא למידה טובה יותר על התנהגותו של הילד. הצלבה של אינפורמציה. האם מדובר בתופעה חד פעמית? האם מדובר בילד שמרבה לבטא אתתסכוליו על ידי נשיכות? האם ניתן למצוא דפוסי התנהגות דומים גם בבית, או במסגרותאחרות בהן שוהה הילד? לאינפורמציה זו יש חשיבות במציאת הגורמים לנשיכות, ולאופןההתייחסות אליהם.

ילדים, המתקרבים לגיל שלוש, ואף בוגרים יותר, שנושכיםמתוך צורך בגירויים חזקים במיוחד (ילדים אלה יביעו צורך בגירויים חזקים גם בתחומיםאחרים, ברוב המקרים), יכולים למתן צורך זה באופן משמעותי, על ידי הדרכה של מרפאהבעיסוק, למשל.

במקרים בהם ילדים נושכים מתוך צורך ביצירת קשר, מתוך חיבה אושמחה, חשוב שנערוך עם עצמנו, כהורים וכאנשי חינוך, בדק בית, באשר להתייחסות שלנולנשיכות הנובעות מאהבה. באם הן קיימות, יש להפסיקן מייד!
כאשר אתם נתקליםבנשיכות של ילדכם, בהשגחתכם, חשוב לעצור את הנשיכה במהירות האפשרית (אם אפשר, אזאפילו שנייה קודם....). לומר בתקיפות, "אנחנו לא נושכים" , לנסות לברר מה הייתההסיבה לנשיכה, ולהציע דרך חלופית לפתרון התסכול. ("אם אתה רוצה שיחזיר לך את המשחק, את יכול לומר לו: תחזיר לי את המשחק שלי!" וכדומה....)
על התהליך להיות קצרוענייני. חשוב שהילד לא ירוויח מהנשיכה את הצעצוע שבגינו היה מתוסכל, או את תשומתהלב אותה ביקש. המסר חייב להיות כזה שלשימוש בנשיכה (כמו בכל אלימות אחרת) איןרווח!

במקרים בהם ילדיכם הוא הננשך - כאשר הנשיכה מתרחשת שלא בנוכחותכם, ואתם מקבלים את האינפורמציה לאחר שוך הסערה, חשוב שתדעו שברוב המקרים, ילדכם כבראינו זוכר את הנשיכה, וגם אם הוא זוכר, הוא כבר שם את האירוע מאחוריו, וסביר שכברשיחק שוב בהנאה עם הילד שנשך אותו. ילדים בגיל זה אינם נוטרים טינה!

כמוכן, חשוב לזכור כי נשיכות אינן מתרחשות רק במקרים של חוסר בהשגחה. הן יכולות להתרחשגם כאשר הילד נמצא עם הוריו, או בטיפול אישי צמוד אחר. החשיבות הגדולה ביותר היאבתגובת המטפלת / הגננת לאירוע. תוכלו לברר איתה, מה בדיוק אירע, כיצד נוהגים בגןבמקרים של נשיכות, וכיצד טופל ילדכם באירוע הספציפי. (כיצד הרגיעו אותו, האם חזרלשחק במהרה? האם שיחק שוב עם אותו הילד?...)

חל איסור על צוות הגן לספרלהורה אחד על ילד אחר, ומשום כך, אסורלאיש מאנשי הצוות למסור להורי ילד ננשך, אתשם הילד שנשך אותו. במקרים רבים, קורה שהילד הננשך יספר להוריו מי נשך אותו, אולםחשוב! להזכיר בנקודה זו, כי ילדים בגיל זה מספרים אירועים מנקודת מבט מאודסובייקטיבית, וילד בגיל זה, יכול לתת שם של ילד מהגן, שנשך ילד אחר והאירוע נחרטבזיכרונו, יותר מאשר הילד שנשך אותו בעצמו.

בכל מקרה - הילד הנושך - אינופושע. הנשיכות בקרב ילדי הגיל הרך הן תופעה התפתחותית, חולפת, ברוב המקרים, והתמדהבתגובות הולמות לננשך ולנושך, תהווה טיפול הולם ויעיל לבעיה.
אתר
גן מיוחד לצרכיו של הילד/ה בגובה העיניים. .
הצטרפו למשפחת פ. גוזלים
ההרשמה בעיצומה , נותרו מספר מקומות ,זכות לנו ולכם להשתייך למשפחת פ. גוזלים.
יש לציין שבגננו הקטן הפעילות בגן אך ורק עם ילדי הגן ( ללא צהרונים או קיטנות לילדי חוץ).
בואו להתרשם ממשכננו החדש הגדול ומושלם. יפה מרהיב גדול , לא ניתן לתאר אלא רק לראות.
4 כיתות גיל
דף הבית  |  אודות  |  גלרייה  |  לוח חופשות  |  תפריט  |  חוגים  |  המלצות הורים  |  סדר יום  |  פעילות בגן  |  מאמרים
צור קשר                  
האתר נוצר ע"י גן פור יו- פורטל גני הילדים
פורטל גני הילדים המתמחה בתחומים הבאים : גן ילדים , משפחתון , צהרון , מעון , פעוטון , תינוקיה.
כניסות לעמוד:  36255