כי בסוכות הושבתי את בני ישראל -
הטעם שכתוב בתורה למצוות סוכה הוא הפסוק מספר ויקרא:
 "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל
בהוציאי אותם מארץ מצרים".

סוכות
הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים, החל מט"ו בתשרי. יום החג הראשון הוא יום שבתון, אחריו שישה ימי חול המועד. לאחר חג הסוכות נחגג יום שבתון נוסף - חג שמיני עצרת, (שהוא חג בפני עצמו) בו המצוות המיוחדות של חג הסוכות (הסוכה, נטילת לולב וכו') אינן חלות. סוכות הוא החג השלישי בשלוש הרגלים, לפי סדר הזכרת הרגלים בתורה. בלשון התורה, חג הסוכות נקרא גם חג האסיף [1], ובלשון חז"ל [2], כמו גם בספרי הנביאים [3] והכתובים [4], הוא מכונה לעתים חג סתם. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו חלק מהעם עולים לרגל לירושלים בחג. מקור השם סוכות הוא בסוכה

 

 
פעילות ורעיונות לחג הסוכות – קולוס ענת יועצת ומדריכה פדגוגית
 
נושא השבוע – חג הסוכות ושמחת תורה
 
מטרה לימודית
 נתמקד סביב מושג הסוכה,כיצד נבנה סוכה, מאלו חומרים נבנה את הסוכה, כיצד נקשט אותה וכו'... לא נכנס לרקע ההיסטורי של החג שכן הנושא מופשט מדי , ערטילאי מבחינת הילדים, ולא מדבר אליהם.
לעומת זאת נכיר את ארבעת המינים באופן כללי, היכן הם גדלים, שמם צורתם צבעם וכו'...
 
מטרה חינוכית – הכרת מנהגי החג כגון: בניית סוכה, קישוט הסוכה, הזמנת אורחים לסוכה,ישיבה בסוכה, כשהרעיון המרכזי הוא לקרב את הילדים למסורת.
 
חג הסוכות ומצוותיו
חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים סוכות, פסח ושבועות.
בזמן שבית המקדש קיים חלה מצוה על עם ישראל, לעלות לירושלים
בשלושת הרגלים ולהקריב קרבנות בבית המקדש
חג הסוכות משופע במצוות רבות.
את הפסוק "שובע שמחות את פניך" תהלים טז, דרשו חז"ל
אל תקרי שובע אלא שבע.
אלו שבע המצוות, שהתורה ציוותה עלינו בחג הסוכות:
 שלמי שמחה  שלמי חגיגה  ערבה הדס לולב אתרוג סוכה
 
ישבה בסוכה
בחג הסוכות, מצווה לשבת בסוכה, ולהשתמש בה בכל השימושים הרגילים של בית. סוכה היא דירת ארעי, כלומר מקום מגורים לא קבוע. גג הסוכה מכונה סכך. המצווה היא לגור בסוכה ממש: לאכול, לשתות ואף לישון, כל שבעת ימי החג, זכר לסוכות בהן ישבו בני ישראל במדבר לאחר יציאתם ממצרים, או זכר לענני הכבוד, שלפי המסורת סוככו על בני ישראל לאחר יציאתם ממצרים. הסוכה אינה צריכה להבנות דווקא לשם החג, וגם סוכה שמשמשת כל השנה לצל, כשרה. גודל הסוכה המינמלי הוא 7 על 7 טפחים, וגובהה המינמלי הוא עשרה טפחים. על הסכך להיות מהצומח, מנותק מהארץ, ומדבר שאינו מקבל טומאה. בסוכה צריך לשבת תחת הסכך ממש, ועל הסכך להיות תחת כיפת השמים, ולכן סדין מתחת לסכך או תקרה מעליו חוצצים ופוסלים את הסוכה. כמו כן, ישנם דינים נוספים לגבי תהליך הבנייה, מספר הדפנות ועוד. יש מסבירים שעיקר המצוה של הסוכה הוא, שגג של סכך העשוי מן הצומח יבדיל בין האדם לבין השמים ויגונן עליו.
את הסוכה נוהגים לקשט בכל מיני קישוטים, תמונות, והם הנקראים בלשון חז"ל "נויי סוכה". רבים נוהגים להזמין לסוכה את שבעת האושפיזין (אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד) כל אחד מהם ביום אחר מימי החג לפי הסדר, אברהם ביום הראשון וכן הלאה. נהוג להתחיל את בניית הסוכה כבר במוצאי יום כיפור, ובכך להתחיל במצווה ראשונה מיד לאחר יום כיפור שהוא יום כפרת עוונות.

 

 

 

 

 בנית סוכה
התנ"ך מתאר רק מקרה אחד בו בני ישראל בנו סוכות, וזה היה בזמן החזרה
מגלות בבל. בספר נחמיה, פרק ח', מתוארים האירועים שקרו במאה החמישית
.לפנה"ס, כאשר היהודים ניסו ליישב מחדש את ארץ אבותיהם
ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמר : צאו ההר והביאו עלי זית ..."
.ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות ככתוב
"... ויצאו העם ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם
.נראה שבימים ההם, המנהג היה לבנות סוכה מהחומרים של ארבעת המינים
מסורות רבניות מאוחרות יותר הגמישו את הכללים, ומיסדו את עקרונות
:בנית הסוכה
הקירות צריכים להיות מחומרים זמניים - עץ, מקלות, בד - עדיפים על לבנים -
.או בטון
.שלושה קירות - מספיקים -
החלק החשוב ביותר הוא : מה בא מלמעלה ?. הסכך יכול להיות רק מענפים -
.אשר אינם קשורים יותר לקרקע
יש לדאוג שהסוכה נמצאת תחת כיפת השמיים, ולא תחת גג או עץ התפוח -
.של שכנך
הסכך צריך להיות מספיק כדי לתת צל, אבל לא יותר מדי, כדי לא לחסום -
.לגמרי את מראה השמיים

 

 מצוות סוכה
את הסוכה מקימים מתחת לכיפת השמים, במקום גלוי ולא מתחת לאילן או לבית או למבנה אחר.
אורכה ורוחבה של הסוכה, צריכים להיות לפחות שבעה טפחים על
שבעה טפחים. גובהה של כל דופן צריך להיות לפחות עשרה טפחים.
אסור שגובה הסוכה יעלה על עשרים אמה.

 הסכך
הסכך צריך להיות עשוי מגידולי קרקע תלושים, אך לא מדבר המקבל
טומאה, כגון: שברי כלים, קרשים שנעשו מהם בעבר כלים, סולמות,
ארגזים וכדומה; וכל שכן שאין מסככים בכלים עצמם.
כמו כן, אין מסככים בפירות ובירקות.
ראשי  |  יצירה  |  שעשועים ודפי צביעה  |  סיפורים  |  שירים          
האתר נוצר ע"י גן פור יו- פורטל גני הילדים
פורטל גני הילדים המתמחה בתחומים הבאים : גן ילדים , משפחתון , צהרון , מעון , פעוטון , תינוקיה.
כניסות לעמוד:  22485